Tornedalsmuseét i Torneå

Vi har kört i Tornedalen från Karesuando ner till Haparanda. Vi kan konstatera att det finns flera tvillingorter på den svenska och finska sidan. En av dessa är Haparanda och Torneå. De hör liksom ihop. Därför blev det en prövning för de bägge orterna under Corona.

Vi fick visa våra Corona pass när vi passerade gränsen, rättare sagt Gunborg fick visa sitt. Jag letade förtvivlat i min telefon, då tittade polisen uppgivet på mig och viftade hastigt oss välkomna till Finland.

Mellan 1916 och 1918 gick det en linbana mellan Torneå och Haparanda med posten.

Museet är en pärla som ger en överskådlig bild av Tornedalens historia och dess invånare. Personalen var mycket tillmötesgående och de ville verkligen att vi skulle förstå hur det var och hur det är nu.

Från medeltiden och fram till industrialiseringen var marknadsplatserna i Lappland mycket viktiga. Torneå bildades på en medeltida handelsplats år 1621. Efter freden 1809, då Finland kom att tillhöra Ryssland, blev det mesta av Torneås handelsplats kvar i Sverige.


Människor förflyttade sig tidigt mellan samhällena i Tornedalen. Handeln var viktig och omfattande.

Lapplandshandeln fick allt mindre betydelse för Torneås ekonomi eftersom de miste tillgången till flera marknader på den svenska sidan. Haparanda var viktig i ett avseende och det var tillgången till rusdrycker eftersom hembränningen förbjöds i Finland 1866.

För att handeln skulle kunna utvecklas var det viktigt med samma måttenheter.

När Sverige fick avträda Finland till Ryssland 1809, efter 800 år, så fick det omedelbara konsekvenser för Tornedalen. Torneå och Muonio älvar blev gränsen mellan länderna, samhällen delades och plötsligt saknades en kyrka, en skola, en marknadsplats. Gränsen klöv ett språk- och kulturområde mitt itu. Efter att Finland fick sin självständighet 1917 påbörjades en återförening mellan gränsorterna i Tornedalen.

Gillar

Kommentarer