Struve

Toppen av Jupukka var en av Struves huvudpunkter.

Vi blev intresserade av den tyske astronomen och hans arbete. Struve, liksom Newton på sin tid, tänkte att jorden inte var helt rund. Den var lite plattare vid polerna. Struwe startade ett gigantiskt arbete med att mäta upp en meridian som sträckte sig mellan Norra ishavet och Svarta havet. Detta sysselsatte honom mellan 1816 och 1855.

Kedjan av mätpunkter består av 258 trianglar och 265 huvudpunkter. För att kunna mäta var det nödvändigt att varje mätpunkt var högt belägen som t ex ett berg eller ett kyrktorn och vi besökte två av dem. Jobbet han gjorde var ovärderligt och bidrog till att man kunde ange jordens storlek och form.

Skylten anger Jupukkas exakta mätpunkt.

Från Aavasaksa har man en fin utsikt över Torneälv.

Redan 1736-37 genomfördes en fransk vetenskaplig expedition med Aavasaksa (nuvarande Finland) som en mätpunkt för att belägga att jordklotet var platt vid polerna. Även Struve använde denna punkt.

Gillar

Kommentarer