Laestadianismen

Är man i Karesuando är det svårt att undvika den rörelse som startades av Lars Levi Laestadius. Det är en väckelserörelse inom den lutherska kyrkan. Den växte fram i mitten av 1800-talet och spreds över hela Nordkalotten. Idag finns den även i Nordamerika. I början av 1900-talet splittrades den i främst tre riktningar i Sverige.

Pörtet i Karesuando tjänade som bostad åt Lars Levi Laestadius och som församlingslokal.

Laestadius tjänstgjorde som präst i Karesuando 1826-1849. Lokalen är idag ett enkelt museum, men används även för religiösa sammankomster.

Det har funnits flera kyrkor under århundradena som Karesuando församling användt. Den första tror man byggdes under Gustav Vasas tid och som användes av nomader ännu i slutet av 1700-talet. Den nuvarande kyrkan byggdes 1905.

Pörtet i Pajala var Laestadius bostad från 1849 till hans död 1861. Förutom präst var han en framstående botaniker och författare till flera böcker.

Gudstjänsterna var till formen enkla; långa predikningar, inslag av extatiska känsloyttringar och en offentlig syndabekännelse. Laestadius drev tidigt en kamp mot alkoholen.

Gillar

Kommentarer