Fatmomakke - en samisk kyrkstad

Platsen är idag ett sk kulturreservat. Det betyder att man vill bevara och informera om kyrkstadens betydelse.

Vi kom till en mycket speciell plats, Fatmomakke eller Faepmie som platsen heter på samiska. Här finns kåtor, stugor, bodar och kyrka. Både gammalt och nytt, eftersom platsen fortfarande används. Hit kom samer för giftemål, dop och begravningar redan under 1700-talet. Från 1820-talet deltog även nybyggare i kyrkhelgerna. Här hölls också husförhör, möten och sammanträden.


Fatmomakke har en lång historia som samisk mötesplats belägen mitt i samiska marker och goda fiskevatten.

Det var lätt för människor att ta sig hit - inte minst med båt. Spår och fynd visar att människor vistades här runt Kultsjön redan på forntiden.


Länsmansstugan byggdes 1791 som bostad åt prästen. Den byggdes ut med ytterligare ett rum på 1850-talet, men nu fick han dela stugan med länsman. Hans uppgift var att hålla ordning och reda och svara för säkerheten på kyrkplatsen

Detta är en visningskåta från 2009. Den visar hur samer bor och bott under sina vistelse på kyrkplatsen. Dagens kåtor är lite modernare. Men, en eldstad, aernie, är fortfarande i kåtans centrum - för uppvärmning, kaffekokning och matlagning.

Gillar

Kommentarer