En kraftstation

I Hassela kom jag till ett vandrarhem, så vackert. För drygt hundra år sedan byggdes kraftverket. På ovanvåningen i huvudbyggnaden fanns en kvarn och i "mitt" hus var det snickeri och en smedja. Fram till 1974 producerades det elkraft här. Sedan stod det öde tills en arkitekt passerade. Han såg skönheten i byggnaderna. De måste bevaras för eftervärlden. en febril aktivitet vidtog.

Ett antal år senare låg det ute till försäljning. Lars kom hem till sin hustru, -jag har alltid velat ha Franshammar. Vandrarhem och café startades. Det är jag tacksam för, i annat fall hade jag inte fått njuta av detta finna ställe.

Jag var inne i byn och fick föra tillbaka en bit för att komma till Franshammars kraftstation

År 2004 tror jag man gjorde ett nytt försök att producera el på Franshammar

Nu finns det café och vandrarhem i den gamla kraftstationen.

Jag skickar en tacksamhetens tanke till arkitekten som räddade dessa fina byggnader

Även Hassela kollektivet ägde kraftverket under en period

Eva och hennes man Lars driver vandrarhemmet i Franshammar

Gillar

Kommentarer